Фригория ЕООД - енергийна ефективност, част енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергиен паспорт, енергоспестяващи

За контакти

инж. Валентина Пешева
1517 гр. София,
Подуяне, кв. Левски Г,
бл.7,вх.8,ап.220
GSM 088 525 0082
vpesheva@frigoria.com

Енергийна ефективност

Фригория ЕООД извършва:

Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлини обекти. Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлини обекти.
Консултации за избор на оптимални решения за промяна на енергийните източници Консултации за избор на оптимални решения за промяна на енергийните източници
Изработка на проекти за енергийна ефективност, съобразени със Закон за енергийна ефективност. Изработка на проекти за енергийна ефективност, съобразени със Закон за енергийна ефективност.
Издаване на енергиен паспорт на сградите. Издаване на енергиен паспорт на сградите.

Павлово - отопление, вентилация, климатизация

Павлово - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция, разположена на сутеренното ниво. Сградната отоплителна инсталация е затворена с долно…

Кърджали - отопление, вентилация, климатизация

Кърджали - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална отоплителна система

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална отоплителна система, чрез електрически котли за жилищните апартаменти и офиса на партерния етаж. Помещенията на магазините…

Манастирски ливади - отопление, вентилация, газификация

Манастирски ливади - отопление, вентилация, газификация

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли за всеки един от апартаментите, офиса, медицинския център и…

Овча Купел - отопление, вентилация, газификация

Овча Купел - отопление, вентилация, газификация

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли за всеки един от апартаментите и магазина

Дружба 2 - отопление, вентилация, климатизация

Дружба 2 - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция. Тръбната мрежа на сградната отоплителна инсталация е изпълнена по схема Тихелман

Отопление

Проектиране и изграждане на отоплителни системи и отоплителни инсталации.

Вентилация

Проектиране и изграждане на вентилационни системи и вентилационни инсталации.

Климатизация

Проектиране и изграждане на климатични системи и климатични инсталации.

Газификация

Проектиране и изграждане на газови системи и газови инсталации за жилищни и промишлени сгради.
Начало Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Фирма Фригория ЕООД е специализирана в областта енергийна ефективност на жилищни, обществени и промишлени сгради.
Изработваме проекти за Част „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти на нови сгради, а така също извършваме обследване за енергийна ефективност на вече построени сгради. Предлагаме енергоспестяващи мерки и избор на оптимални решения за промяна на енергийните източници с цел използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - биомасата, слънчевата, водната, вятърната и геотермалната енергия.

Енергийната ефективност е критерий за рационално използване на електрическата и топлинна енергии в един обект. Проектите за енергийна ефективност, изработвани от Фригория ЕООД, включват:

повишаване на енергийната ефективност, чрез намаляване на загубите на топлинна и електрическа енергия, използвани за отопление и вентилация и климатизация в сградитеповишаване на енергийната ефективност, чрез намаляване на загубите на топлинна и електрическа енергия, използвани за отопление и вентилация и климатизация в сградите,
повишаване на енергийната ефективност, чрез оптимизиране на системите за пренос и разпределение на енергия до потребителите и намаляване загубите на топлинна и електрическа енергия.повишаване на енергийната ефективност, чрез оптимизиране на системите за пренос и разпределение на енергия до потребителите и намаляване загубите на топлинна и електрическа енергия,
повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на на уреди и съоръжения за отопление, вентилация и климатизация с висок коефициент на полезно действиеповишаване на енергийната ефективност, чрез използване на на уреди и съоръжения за отопление, вентилация и климатизация с висок коефициент на полезно действие,
повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми енергийни източнициповишаване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

Фригория ЕООД изработва проекти за енергийна ефективност за отделни граждани, цели жилищни сгради и стопански обекти с цел участие в Европейски проекти за финансиране на предприетите енергоспестяващи мероприятия. Ние извършваме енергийно сертифициране на сгради и промишлени системи и издаваме енергиен паспорт за всеки обект.