Фригория ЕООД - отопление, отоплителни системи, отоплителни инсталации, енергийна ефективност, отоплителни системи и инсталации, котли, проекти

За контакти

инж. Валентина Пешева
1517 гр. София,
Подуяне, кв. Левски Г,
бл.7,вх.8,ап.220
GSM 088 525 0082
vpesheva@frigoria.com

Енергийна ефективност

Фригория ЕООД извършва:

Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлини обекти. Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлини обекти.
Консултации за избор на оптимални решения за промяна на енергийните източници Консултации за избор на оптимални решения за промяна на енергийните източници
Изработка на проекти за енергийна ефективност, съобразени със Закон за енергийна ефективност. Изработка на проекти за енергийна ефективност, съобразени със Закон за енергийна ефективност.
Издаване на енергиен паспорт на сградите. Издаване на енергиен паспорт на сградите.

Павлово - отопление, вентилация, климатизация

Павлово - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция, разположена на сутеренното ниво. Сградната отоплителна инсталация е затворена с долно…

Кърджали - отопление, вентилация, климатизация

Кърджали - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална отоплителна система

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална отоплителна система, чрез електрически котли за жилищните апартаменти и офиса на партерния етаж. Помещенията на магазините…

Манастирски ливади - отопление, вентилация, газификация

Манастирски ливади - отопление, вентилация, газификация

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли за всеки един от апартаментите, офиса, медицинския център и…

Овча Купел - отопление, вентилация, газификация

Овча Купел - отопление, вентилация, газификация

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли

Проектиране на отопление, вентилация и газификация с повишена енергийна ефективност. Обектът е с локална газова отоплителна инсталация, чрез стенни газови котли за всеки един от апартаментите и магазина

Дружба 2 - отопление, вентилация, климатизация

Дружба 2 - отопление, вентилация, климатизация

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация с повишена енергийна ефективност. Сградата е с централна отоплителна система от абонатна станция. Тръбната мрежа на сградната отоплителна инсталация е изпълнена по схема Тихелман

Отопление

Проектиране и изграждане на отоплителни системи и отоплителни инсталации.

Вентилация

Проектиране и изграждане на вентилационни системи и вентилационни инсталации.

Климатизация

Проектиране и изграждане на климатични системи и климатични инсталации.

Газификация

Проектиране и изграждане на газови системи и газови инсталации за жилищни и промишлени сгради.
Начало Отопление, отоплителни системи и отоплителни инсталации

Отопление, отоплителни системи и отоплителни инсталации

Фирма Фригория ЕООД е специализирана в областта отопление на жилищни, обществени и промишлени сгради.
Изработваме проекти с нови съвременни енергоефективни отоплителни системи с използване на биогорива и възобновяеми енергийни източници, а така също проекти за реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации с гарантирано намаляване на енергийните разходи и повишаване на енергийната ефективност.

Проектирането на отоплителни инсталации се извършва по зададена от Клиента архитектурна подложка. Изготвянето на проект за отопление на жилище, сграда или промишлен обект се прави след обстоен анализ и обследване за енергийна ефективност на сградите.

Фригория ЕООД проектира модерни енергоспестяващи отоплителни системи, използващи възобновяема енергия от природата. Взависимост от желанието на клиента ние изработваме проекти за:
отопление, отоплителни системи и инсталации с електрически котлиотопление, отоплителни системи и инсталации с електрически котли,
отопление, отоплителни системи и инсталации с пиролизни котлиотопление, отоплителни системи и инсталации с пиролизни котли,
отопление, отоплителни системи и инсталации с котли на твърдо горивоотопление, отоплителни системи и инсталации с котли на твърдо гориво,
отопление, отоплителни системи и инсталации с котли на течно и газообразно горивоотопление, отоплителни системи и инсталации с котли на течно и газообразно гориво,
отопление, отоплителни системи и инсталации с комбинирани котлиотопление, отоплителни системи и инсталации с комбинирани котли,
отопление, отоплителни системи и инсталации с термопомпиотопление, отоплителни системи и инсталации с термопомпи,
отопление, отоплителни системи и инсталации с централно топлозахранване от ТЕЦотопление, отоплителни системи и инсталации с централно топлозахранване от ТЕЦ.

Всички проекти за отопление и отоплителни инсталации, изработвани от Фригория ЕООД, се съгласуват с органите на техническия надзор.